Vytiskneme to ofsetem nebo digitálem?

Jaké technologie tisku použít na naše tiskoviny? V praxi se setkáváme v drtivé většině zakázek s tiskem digitálním, ofsetovým a velkoformátovým. Který se hodí zrovna na naše tiskoviny, napoví tento článek.

Jak už jsme uváděli v článku Chcete rozumět řeči svého tiskaře?, tiskárna používá k tisku formáty papíru B2 a výše. Je to proto, že k tisku potřebuje více prostoru na ohyby a ořezové značky. Pokud tedy naše výsledná tiskovina má mít finální velikost A1, tiskárna využívá formát archu B1 a analogicky dále.

Technologie digitálního a ofsetového tisku využívá papíry v arších, velkoformátový tisk se tiskne na papír, který je v rolích.

Ofsetový tisk

Pro komerční tisk se začal ofset aplikovat na začátku 20. století a od šedesátých let se prosazuje jako převládající tisková technologie. Ofset je nepřímý tisk, zjednodušeně řečeno tisková forma se nejprve natiskne na gumový potah a teprve z něj je obraz přenesen na papír. Je to kvůli tomu, že tento gumový potah lépe přilne k různým materiálům od papíru až například po kovové reklamní krabičky. Pojmenování této technologie vzniklo z anglického výrazu off-set, tedy nepřímý nebo přenosný.

Ofsetový tisk je nejrozšířenější tisková technologie a týká se přibližně sedmdesáti procent zakázek. 

Tisk ofsetem má mnoho výhod. Jednoznačně nejlépe vychází poměr cena – kvalita – možnosti. Při tisku je možné využít nejen základní papíry křídu a ofsetový papír, ale i speciální papíry. Velmi kvalitní je reprodukce detailů a fotografií. Je to ekonomicky nejvýhodnější technologie tisku při velkém nákladu

Stroje s více tiskovými věžemi zvládnou tisk CMYKem, a zárověń pontonovými barvami nebo lakem. Příprava tiskových strojů je rychlá. Jak už to ale bývá, musíme zmínit i nevýhody. Ekonomicky se nevyplatí tisknout malé náklady do 1000 ks. Malé náklady vycházejí na ofsetu zbytečně draze vzhledem k vysokým fixním nákladům na spuštění samotného stroje. Ofsetový tisk je také omezen velikostí archů, většina vytiskne maximálně velikost B1.

Digitální tisk

Stroje na digitální tisk vypadají jako velké profi kopírky. Technologie digitálního tisku je ideální na menší náklady jak barevných, tak černobílých tiskovin. Jedná se o tisk přímý, tedy rovnou z počítače digitálně přeneseno do tiskového zařízení. Tuto výhodu uplatníme například u personalizovaného tisku, kdy můžeme měnit jednotlivá data na výtiscích. Hlavní výhodou digitálního tisku je bez debaty rychlost, pokud má tiskárna čas, tak se tisk zvládne za jeden pracovní den. 

Jsou tu ovšem i omezení, maximální použitelný finální formát tiskoviny je velikost A3. V digitálních tiskárnách nelze použít speciální papíry, ani přímé barvy. Tato nevýhoda nás limituje například při tisku vizitek, u kterých se hojně používají právě strukturované speciální papíry. Větší barevné plochy jsou při digitálním tisku v horší kvalitě. 

Spotřební materiál toner a papír je u digitálního tisku dražší než u ofsetu. Určit hranici, u jakého nákladu se vyplatí digitální tisk, a kdy už ofset, je poměrně obtížné. Nejčastěji se uvádí rozmezí mezi pěti sty až tisícem kusů formátu A4. Pokud si nejste jisti, co pro vás bude ekonomicky výhodnější, nechte si udělat finanční nabídku jak ofsetu, tak digitálu.

Velkoformátový tisk

Billboardy, plakáty, citylighty, bannery to vše je velkoformátový tisk. Ten opět dělíme na digitální a ofsetový. Výhody a nevýhody už jsme popisovali výše.

Pro velkoformátový tisk se používá:

  • CLV – velkoformátový papír podobný křídě určený pro citilight reklamu,
  • BBS – back blue side, speciální papír s modrým rubem na billboardy.

Jak už bylo zmíněno, velké formáty se tisknou z role papíru. Ty mají omezenou šířku 1,5 až 2 m. Netiskne se oboustranně. Maximální gramáž papíru je u CLV 150 g/m2  a 120 g/m2 u BBS. Zase je trochu problém s tiskem větších barevných ploch, mohou být mírně pruhované.

Existují samozřejmě i další technologie tisku jako sítotisk, rotační ofset, flexostisk nebo tampónový tisk. Těm se budeme věnovat v některém z dalších článků.