Chcete rozumět řeči svého tiskaře?

Chcete tisknout vizitky, plakáty nebo letáky a hrozíte se komunikace s tiskárnou? Je to pro vás španělská vesnice a nevíte si rady? Myslíte, že na vás tiskař mluví cizím jazykem? 

Co to je a jaký je rozdíl mezi ofsetovým nebo digitálním tiskem? Formát, náklad, sklad? Co znamenají ta čísla, co tam všude grafik a tiskař uvádí? 

Osvojit si jazyk tiskárny není vůbec složité. Naučte se několik pojmů, které vám pomohou v komunikaci s vaší tiskárnou a díky kterým si budete jistější v kramflecích.

Základem pro tiskovou specifikaci jsou:

  • Typ tiskoviny – co budeme tisknout? Vizitku, plakát nebo katalog?
  • Formát – jak to bude velké?
  • Materiál – na co to natiskneme? Na papír či karton?
  • Tisk – bude to v barvě nebo černobílé? Potiskneme jednu nebo obě strany?
  • Náklad – kolik toho vytiskneme?

Co chceme vlastně tisknout?

Abychom dokázali poslat dobrou tiskovou specifikaci, musíme si ujasnit, co vlastně chceme tisknout. Tiskoviny rozdělujeme na neskládané tiskoviny (plakát, vizitka, hlavičkový papír a další), skládané tiskoviny (skládaný leták, pozvánka) a vázané tiskoviny (brožura, kniha, katalog). 

Neskládané tiskoviny

Nejjednodušší typ tiskovin. Jak už z názvu vyplývá neskládají se, jen se vytisknou, zabalí a jedou k vám. Jsou to například  vizitky, plakáty, pozvánky, hlavičkové papíry, neskládané letáky nebo dopisní papíry. Jednoduché je i zadání pro tiskárnu:  pošleme jí, co chceme tisknout, na jaký materiál, jakým způsobem tisku a kolik toho potřebujeme.

Skládané tiskoviny

Tady název napovídá, že se s tiskovinou ještě něco děje, že se nějak skládá. Je to úkon navíc, který se dělá buď strojově nebo ručně. Strojově se dají nastavit jednoduché sklady, ruční práce je nutná u náročnějších skladů a už to stojí něco navíc, protože zapojujeme lidskou sílu. Jedná se především o letáky a pozvánky. Skladů jsou mraky, proto se jim věnujeme podrobněji.

Vázané tiskoviny

U tohoto typu tiskovin je jasné, že to bude složitější. Nejenže se tiskne, ono se i skládá ale ještě se i váže. Jsou to knihy, brožury nebo katalogy. Tady je tisková specifikace složitější o to, že musíme uvádět specifikaci jak obálky, tak vnitřku publikace, musíme uvést počet stránek a také typ vazby. Nejběžnější je šitá vazba (známe například u časopisů) a lepená vazba (luxusnější časopisy nebo velké katalogy) a kroužková vazba (skripta, nabídky). Pokud chcete tisknout knihu, pak se používá vazba knižní (tuhé desky). 

Na velikosti záleží

Když už víme, co tiskneme, musíme se rozhodnout, jak to bude velké. Pokud nám někdo tvrdil, že na velikosti nezáleží, tak opak je pravdou. Hlavně u formátu tedy rozměru  tiskovin. Není nutné se zpaměti naučit rozměry jednotlivých formátů, ty máte v přiložené tabulce. Důležité je vědět, že máme tři základní formáty tiskovin A, B, C

Formáty A udávají výslednou velikost tiskoviny, tyto formáty už známe ze školy a tak nějak si je umíme představit, u tiskovin jsou nejběžnější A1-A7. Zapamatujeme si nejlépe podle A4 formátu, to je velký sešit, A5 je malý sešit a tak dále. Čím nižší číslo za A, tím větší formát. Jedná se o finální produkt. 

Tiskárna ale k tisku potřebuje více prostoru – na ohyby, na ořezové značky a tak dále – proto používá formáty B. Když si zadáte tiskovinu o velikosti A1, tak tiskárna tiskne na materiál o formátu B1.

Formáty C jsou velikosti obálek, když se nad tím zamyslíme, tak je to logické. Papír o velikosti A4 se nemůže vejít do obálky, která má stejné rozměry. Proto musí být obálka na A4 papír trošku větší.

Na co to vytiskneme?

Materiál. Na co budete tisknout? Většinou na papír, u něj se požaduje typ a gramáž. Dalším specifickým materiálům se věnujeme  v dalším článku.

Nejčastěji se tiskne na křídový papír lesklý (KL), křídový matný (KM) a ofsetový papír (ofset). Gramáž papíru na běžný tisk se pohybuje v rozmezí 80–350 g/m2. Tu nejnižší gramáž si představte jako běžný kancelářský papír. Zlatá střední cesta je gramáž 150 g/m2. Nejvyšší gramáže se používají na obálky tiskovin, vizitky nebo desky.

A jak to vytiskneme?

A jsme u dalších číslíček a lomítek. Ve finále je to ale jednoduché. Standardně se používá “číslo/číslo”, můžeme se setkat s 4/4, 4/1, 1/0. První číslice popisuje jak je potištěna lícová strana tiskoviny, druhá pak rubovou stranu. Číslice nám udávají dvě informace, a to barevnost a to, zda se jedná o jednostranný nebo oboustranný tisk. Barevnost je trochu složitější a proto se jí věnujeme podrobněji v našem článku o barvičkách.

  • 0 = bez tisku,
  • 1 = tisk černou barvou (černobílý tisk)
  • 4 = barevný tisk

Nejlépe si to asi představíte na příkladu:

Barevný leták, potištěný oboustranně – 4/4.

Barevný plakát, potištěný jednostranně – 4/0.

Černobílý oboustranný leták – 1/1.

Oboustranný leták, který bude z jedné strany barevný a z druhé černobílý – 4/1.

A je tady náklad!

A to je to nejjednodušší, to jediné asi už dávno známe. Kolik toho vlastně chceme vytisknout? 

Ještě se bojíte? Komunikace s holkama a klukama z polygrafie bude teď pro vás mnohem jednodušší!  A pokud chcete vědět víc, čtěte náš blog pravidelně! Chcete dostávat nejnovější informace rovnou do mailu? Přihlašte se k našemu newsletteru!