UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ

MUSEUM V PRAZE

Uměleckoprůmyslové museum je nejvýznamější muzejní instutucí v oblasti uměleckého řemesla, užitého umění a designu. Zajišťujeme pro něj tiskovou produkci materiálům k výstavám: plakátů, letáků, pozvánek, katalogů a dalších reklamních i firemních tiskovin. Naše spolupráce započala v roce 2013 a trvá dosud.

  • Plakáty
  • Letáky
  • Pozvánky
  • Katalogy
  • Vizitky
  • Outdoor

Související reference: | NÁRODNÍ MUZEUM | NÁRODNÍ GALERIE | DALŠÍ REFERENCE |