NÁRODNÍ GALERIE

Posláním Národní galerie je prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa, to platilo už při vzniku její předchůdkyně Akademie umění a veřejně přístupné Obrazárny v roce 1796, a platí to dodnes. Velké množství výstav na povznesení ducha národa si žádá velké množství tiskovin.

Související reference: |  | DALŠÍ REFERENCE |