Studio DVA divadlo

Tisková produkce plakátů k představením

Nezávislá divadelní a umělecká společnost Studio DVA produkuje vlastní divadelní projekty. Vizuály divadla jsou postaveny na výrazných fotografiích herců.


Zadání klienta

Rádi bychom použili na našich vizuálech výrazné fotografie našich divadelních herců. Fotografie jsou zaměřeny především na detail tváře. 

Potřebujeme aby fotografie vizuálu měly sjednocenou barvu, ať už se jedná o plakát, citilight nebo billboard.


Řešení Chapiteau

Při tisku plakátů v různých formátech od A3 přes citylight, až po billboardy je třeba zajistit jednotnou barevnost napříč různými tiskovými technologiemi.

Barevnost fotografií ladíme pomocí certifikovaných nátisků. Tisková data mají vždy shodný ICC profil se strojem, na kterém se plakáty tisknou. Nutností je pečlivý výběr dodavatele a supervize při tisku.


Výsledek spolupráce

Výsledkem jsou perfektní plakáty s uceleným vizuálem a jednotnou kvalitou barev.

A to díky tomu, že koordinujeme tisk s více tiskárnami a využíváme různé tiskové technologie (ofset, digitál, velkoformát). 

Plakáty na představení Studia DVA potkáváme po celé České republice.