Národní galerie

Tisková produkce reklamních materiálů k výstavám.

Posláním Národní galerie je prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa, to platilo už při vzniku její předchůdkyně Akademie umění a veřejně přístupné Obrazárny v roce 1796, a platí to dodnes. Velké množství výstav na povznesení ducha národa si žádá velké množství tiskovin.


Zadání klienta

Národní galerie pořádá velké množství výstav a má mnoho stálých expozic. Ke všem výstavám a expozicím zajišťujeme velké množství tiskovin - od letáků, přes katalogy až po billboardy a citylighty. Potřebujeme zajistit tisk materiálů na klíč. Důležitá je pro nás vysoká kvalita tisku, protože se jedná o tisk pro umění a o umění. Jsme si vědomi toho, že různé tiskoviny potřebují různé technologie tisku. Musíme udržet ceny tisku v rozumné rovině a tiskoviny musí být distribuovány do všech našich výstavních síní.


Řešení Chapiteau

S tiskem neobyčejných tiskovin pro umění máme v Chapiteau letité zkušenosti. Tak velký objem a škála různých tiskovin si žádá různé technologie tisku. Proto jsme oslovili naše prověřené dodavatele, zajistili cenové tendry a podepsali jsme smlouvy na dlouhodobou spolupráci, abychom zafixovali ceny tisku. S Národní galerií spolupracoval jeden tiskový produkční, který koordinoval tisk materiálů v různých tiskárnách, řešil problémy, kontroloval tisková data a zadával tiskové specifikace a ladil distribuci tiskovin do všech složek Národní galerie.


Výsledek spolupráce

Během naší šestileté spolupráce prošlo tiskovou produkcí Chapiteau stovky tiskovin k nádherným uměleckým počinům Národní galerie. Veškerá tisková data k tiskovinám jsme pečlivě archivovali, tak abychom se k nim v případě potřeby mohli vrátit. To se nám vyplatilo především při dotiscích katalogů nebo plakátů. Díky nastaveným smlouvám s našimi dodavateli jsme Národní galerii zajistili i při dotiscích materiálů původní zafixované ceny.